• OZNAM

  V súlade s opatreniami štátu proti šíreniu koronavírusu oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov v správe AG-EXPERT, s.r.o. a zákazníkom, že pri návšteve firmy v úradných hodinách musia dodržiavať nasledovné pravidlá: 1. Vstup do kancelárie je možný iba po jednej osobe s rúškom alebo alternatívne prekrytím dýchacích ciest (vzhľadom na veľkosť priestoru kancelárie) 2. Povinný je rozostup 2 m vo vonkajšom priestore pri čakaní na vstup do kancelárie 3. Pri vstupe do kancelárie je povinná dezinfekcia rúk (ak treba podpisovať doklad, odporúčame priniesť si vlastné pero) Potvrdenia o úhrade platieb a veku stavby, prosíme nahlásiť mailom vopred, aby ste nemuseli na doklad čakať. V stredu 9.9.2020 budú úradné hodiny z dôvodu účasti zamestnancov na školení na pobočke v Pezinku zrušené. Ďakujeme za porozumenie.

  VIAC
SPRÁVA BUDOV


Spoločnosť AG-EXPERT, s.r.o. zabezpečuje výkon správy pre vlastníkov budov a spoločenstvá vlastníkov bytov. V rámci neho zaobstaráva údržbu, opravy vnútorných a vonkajších spoločných priestorov, ako aj nevyhnutné právne, ekonomické a administratívne práce. Doteraz sme riešili 104 projektov obnovy domov so zateplením a pripravili podklady pre dotácie na odstránenie systémových porúch.

 • Financovanie

  FINANCOVANIE

 • Projektovanie budov

  PROJEKTOVANIE

 • Opravy

  OPRAVA BUDOV

 • Zateplenie

  OBNOVA BUDOV

 • Poradenstvo

  PORADENSTVO

 • Iné ponúkané služby

  INÉ

SPRAVUJEME VIAC AKO 90 BYTOVÝCH DOMOV

O NÁSAG-EXPERT, s.r.o. Odborníci na problematiku bývania, ktorí sa už niekoľko rokov zaoberajú i problematikou správy a prevádzkovania budov. V roku 1996 začali s praktickou realizáciou výkonu správy budov. Vo svojej práci využívajú nadobudnuté teoretické vedomosti a niekoľkoročné praktické skúsenosti z práce s vlastníkmi bytov a spoločenstvami vlastníkov (SVB).


 • NOVÉ METÓDY VÝKONU SPRÁVY, OVERENÉ V TRHOVÝCH EKONOMIKÁCH
 • PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI Z PROJEKČNEJ A REALIZAČNEJ ČINNOSTI (STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE, STATICKÉ VÝPOČTY, REKONŠTRUKCIE, DIAGNOSTIKA STAVIEB)
 • SPOLUAUTORSTVO PRI TVORBE NIEKOĽKÝCH VZDELÁVACÍCH BROŽÚR, LETÁKOV O SPRÁVE A PREVÁDZKE BUDOV A Z OBLASTI OBNOVY BYTOVÉHO FONDU
 • PREDNÁŠKY PRE SVB O OBNOVE A FINANCOVANÍ NIE LEN NA SLOVENSKU, ALE I V ZAHRANIČÍ
VIAC
Zaoberanie sa správou a prevádzkovaním budov

UKÁŽKY DOMOV, KTORÉ PREŠLI VÝZNAMNOU OBNOVOU
BUDOVATEĽSKÁ UL. V BRATISLAVE
 pred BUDOVATEĽSKÁ UL. V BRATISLAVE
 po
BUDOVATEĽSKÁ UL. V BRATISLAVE

Pohľad na tehlový bytový dom na Budovateľskej ul. v Bratislave pred obnovou a po obnove.

TEHELNÁ UL. V BRATISLAVE
 pred TEHELNÁ UL. V BRATISLAVE
 po
TEHELNÁ UL. V BRATISLAVE

Fotografie stavu tehlového domu na Tehelnej ul. v Bratislave pred obnovou a po obnove.

TRNAVSKÁ UL. V BRATISLAVE
 pred TRNAVSKÁ UL. V BRATISLAVE
 po
TRNAVSKÁ UL. V BRATISLAVE

Fotografie a detailné zábery bytového domu na Trnavskej ul. pred obnovou a zábery po obnove.