CENNÍK SLUŽIEB
od 1.1.2021

Mesačný poplatok za výkon správy
Byt, nebytový priestor, prenajatý spoločný priestor od 7,00 € bez DPH
Garáž, garážové státie od 2,50 € bez DPH
   
Poplatky za služby spojené s bývaním, ktoré hradí vlastník vrátane DPH
Vyhotovenie kópie, tlač a scan dokladov za 1ks A4 0,50 €
Potvrdenie o veku stavby 5,00 €
Potvrdenie o veku stavby mimo stránkových hodín 10,00 €
Potvrdenie o úhradách platieb 7,00 €
Potvrdenie o úhradách platieb mimo stránkových hodín 10,00 €
Potvrdenie na účel podľa požiadavky vlastníka 7,00 €
Potvrdenie na účel podľa požiadavky vlastníka mimo str. hod. 10,00 €
Poplatok za vyhotovenie upozornenia (hradí dlžník) 0,00 €
Poplatok za vyhotovenie upomienky (hradí dlžník) 12,00 €
Príprava podkladov pre právneho zástupcu k vymoženiu nedoplatkov 36,00 €
Zabezpečenie vyznačenia zákonného záložného práva na LV - (byt, nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka)  36,00 €
Príprava podkladov k exekúcií 36,00 €
Príprava podkladov k dobrovoľnej dražbe 36,00 €
Prerozdelenie ročného vyúčtovania bytu na viac vlastníkov 5,00 €/vlastník
Spracovanie odborných informácií z dostupných podkladov na žiadosť vlastníka 30,00 €/hod.
   
Poplatky za služby spojené s bývaním, ktoré hradí bytový dom vrátane DPH
Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia 1 000,00 €
Zabezpečenie ohlásenia stavebnému úradu 250,00 €
Zabezpečenie kolaudácie  500,00 €
Komplexná príprava dokladov pre úver zo ŠFRB (fakturácia po ukončení prác) 0,5% z obst. ceny, min.1000,00 € 
Komplexná príprava dokladov pre dotácie (fakturácia po ukončení prác) 0,5% z obst. ceny, min. 800,00 €
Komplexná príprava dokladov pre úver z komerčných bánk (fakturácia po ukončení prác) 0,5% z obst. ceny, min. 500,00 € 
Poplatok za vyhotovenie nájomnej zmluvy o nájme spoloč. Priestorov 42,00 €
Spracovanie mzdy pre zamestnanca bytového domu   25,00 €
Iné činnosti nad rámec zmluvy o výkone správy domu v súvislosti so správou domu – správca 25,00 €/hod.
Iné činnosti nad rámec zmluvy o výkone správy domu v súvislosti so správou domu – konatelia 42,00 €/hod.
Spolupráca a účasť správcu na kontrole orgánov štátnej správy 42,00 €/hod.
Výjazd technika 25,00 €/hod.
Účasť na kontrolných dňoch 25,00 €/hod.
Vyhotovenie opravného vyúčtovania (ak chyba nenastala na strane správcu) 3,00 €/byt, max 150,00 €
Príprava hlasovacích lístkov pre písomné hlasovanie 3,00 €/byt, max 200,00 €
Obálka s doručenkou  0,16 €/ ks
   
Konzultácie
Konzultácie pre klientov, ktorí nie sú v správe AG-EXPERT, s.r.o.:              40,00 €/ hod.
   
Honorár za výkon statika – odporúčaný Spolkom statikov Slovenska
Vstupná konzultácia stavebného zámeru 60,00 €
Obhliadka miesta stavby v mieste pôsobenia statika 70,00 €
Návrh zmluvy o dielo na dohodnuté práce 60,00 €
Výkon statika v trvaní min. 4 hod. 120,00 €
Celodenný výkon statika, vrátane prepravy min. 7 hod. 240,00 €
Hodinová sadzba za statické výpočty, posudky a pod. 35,00 €/hod.
   
Projektová dokumentácia pozemných stavieb pre stavebné povolenie
Podľa cenníka UNIKA  

Poznámka : ( € / hod ) počíta sa každá začatá hodina

Za AG-EXPERT, s.r.o.: Ing. Alexander Gubric,CSc., konateľ

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.