CENNÍK SLUŽIEB
od 1.3.2023

Mesačný poplatok za výkon správy
Byt, nebytový priestor, prenajatý spoločný priestor od 8,00 € bez DPH
Garáž, garážové státie od 3,00 € bez DPH
Poplatky za služby spojené s bývaním, ktoré hradí vlastník vrátane DPH
Vyhotovenie kópie, tlač a scan dokladov za 1ks A4 0,20 €
Potvrdenie o veku stavby 7,00 €
Potvrdenie o veku stavby mimo stránkových hodín 10,00 €
Potvrdenie o úhradách platieb 10,00 €
Potvrdenie o úhradách platieb mimo stránkových hodín 15,00 €
Potvrdenie na účel podľa požiadavky vlastníka 10,00 €
Potvrdenie na účel podľa požiadavky vlastníka mimo str. hod. 15,00 €
Prerozdelenie ročného vyúčtovania bytu na viac vlastníkov na žiadosť vlastníkov 20,00 €/byt
Poplatok za vyhotovenie upozornenia (hradí dlžník) 0,00 €
Poplatok za vyhotovenie upomienky (hradí dlžník) 15,00 €
Príprava podkladov pre právneho zástupcu k vymoženiu nedoplatkov 40,00 €/hod.
Zabezpečenie vyznačenia zákonného záložného práva na LV - (byt, nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka)  40,00 €
Príprava podkladov k exekúcií 40,00 €/hod.
Príprava podkladov k dobrovoľnej dražbe 40,00 €/hod.
Spracovanie odborných informácií z dostupných podkladov na žiadosť vlastníka 40,00 €/hod.
Poplatky za služby spojené s bývaním, ktoré hradí bytový dom vrátane DPH
Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia 1 000,00 €
Zabezpečenie ohlásenia stavebnému úradu 300,00 €
Zabezpečenie kolaudácie  500,00 €
Komplexná príprava dokladov pre úver zo ŠFRB (fakturácia po ukončení prác) 0,5% z obst. ceny, min.1200,00 € 
Komplexná príprava dokladov pre dotácie (fakturácia po ukončení prác) 0,5% z obst. ceny, min. 900,00 €
Komplexná príprava dokladov pre úver z komerčných bánk (fakturácia po ukončení prác) 0,5% z obst. ceny, min. 600,00 € 
Vyhotovenie kópie, tlač dokladov do 50ks A4 / rok 10,00 €
Vyhotovenie kópie, tlač dokladov od 51 do 100ks A4 / rok 20,00 €
Vyhotovenie kópie, tlač dokladov od 101 do 200ks A4 / rok 35,00 €
Vyhotovenie kópie, tlač dokladov nas 201ks A4 / rok 50,00 €
Poplatok za vyhotovenie nájomnej zmluvy o nájme spoloč. priestorov 50,00 €
Spracovanie mzdy pre zamestnanca bytového domu   30,00 €
Iné činnosti nad rámec zmluvy o výkone správy domu v súvislosti so správou domu – správca 35,00 €/hod.
Iné činnosti nad rámec zmluvy o výkone správy domu v súvislosti so správou domu – konatelia 50,00 €/hod.
Spolupráca a účasť správcu na kontrole orgánov štátnej správy 50,00 €/hod.
Výjazd technika 35,00 €/hod.
Účasť na kontrolných dňoch 35,00 €/hod.
Vyhotovenie opravného vyúčtovania (ak chyba nenastala na strane správcu) 3,00 €/byt, min.100,00 € max 250,00 €
Príprava hlasovacích lístkov pre písomné hlasovanie 3,00 €/byt, min.100,00 € max 300,00 €
Obálka s doručenkou  0,18 €/ ks
Konzultácie
Konzultácie pre klientov, ktorí nie sú v správe AG-EXPERT, s.r.o.:              60,00 €/ hod.
Honorár za výkon statika – odporúčaný Spolkom statikov Slovenska
Vstupná konzultácia stavebného zámeru 70,00 €
Obhliadka miesta stavby v mieste pôsobenia statika 100,00 €
Návrh zmluvy o dielo na dohodnuté práce 70,00 €
Výkon statika v trvaní min. 4 hod. 150,00 €
Celodenný výkon statika, vrátane prepravy min. 7 hod. 300,00 €
Hodinová sadzba za statické výpočty, posudky a pod. 50,00 €/hod.
Projektová dokumentácia pozemných stavieb pre stavebné povolenie
Podľa cenníka UNIKA  

Poznámka : ( € / hod ) počíta sa každá začatá hodina

Za AG-EXPERT, s.r.o.: Ing. Alexander Gubric,CSc., konateľ

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.