AG-EXPERT S.R.O.


Sme odborníkmi na problematiku bývania. Už niekoľko rokov sa zaoberáme i problematikou správy a prevádzkovania budov. V roku 1996 začali s praktickou realizáciou výkonu správy budov.

 • SPRÁVA A ÚDRŽBA

  SPRÁVA A ÚDRŽBA

  Správa a údržba bytového a nebytového fondu

 • PROJEKTOVANIE

  PROJEKTOVANIE

  Projektovanie stavieb - pozemné stavby

 • STATICKÉ VÝPOČTY

  STATICKÉ VÝPOČTY

  Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb

 • PORADENSTVO

  PORADENSTVO

  Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva

 • ŠKOLENIA

  ŠKOLENIA

  Vydavateľská a školiaca činnosť

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FIRMY