spravcovska spolocnost

ZMENA SPRÁVCU


Zákon č. 182/1993Z.z. v znení jeho neskorších zmien upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov , ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku, definuje správu domu, formy správy domu.

Právam a povinnostiam pri zmene správy domu sa zákon venuje veľmi málo, často rozporuplne s realitou najmä v §8a, bod 2. Tento právny stav nie v jednom prípade vedie k nedorozumeniam medzi odovzdávajúcim a preberajúcim správcom a vlastníkmi bytov.

AKO POSTUPUJEME PO
PREBRATÍ DOMU DO SPRÁVY?Fyzické preberanie správy domu

Fyzické preberanie správy domu


Fyzické preberanie domu a spísanie protokolu o všetkých záležitostiach, ktoré budú potrebné pri výkone správy v ďalšom období. Uskutočnenie stretnutia medzi preberajúcim a odovzdávajúcim priamo pred domom, ktorý je predmetom zmeny správy.

Prevzatie technickej dokumentácie

Prevzatie technickej dokumentácie


Prevzatie dokumentácie o revíziách vyhradených technických zariadení, stavebnej dokumentácie, pasportu domu, evidencie základných prostriedkov, montážnych listov a iných.

Prevzatie dokladov o zmluvných a obchodných vzťahoch

Prevzatie dokladov o zmluvných a obchodných vzťahoch


Prevzatie obchodných zmlúv s dodávateľmi médií, energií, šírenia signálov, zmlúv o stavebnom sporení, zmlúv na zabezpečovanie nepretržitej havarijnej služby, na zabezpečenie upratovania, kontajnerov a pod.

Prevzatie ekonomických, účtovných a iných dokladov

Prevzatie ekonomických, účtovných a iných dokladov


Prevzatie evidencie o tvorbe a čerpaní z fondu opráv a údržby, modernizácie, prevzatie dokladov o výpočte preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, prevzatie daňového priznania a iné.

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTOVAŤ

PORADÍME A POMÔŽEME AJ S FINANCOVANÍM


Spoločnosť AG-EXPERT, s.r.o. poskytuje nielen hodnotenie technického stavu bytovej budovy a jeho zariadení, vypracovanie alternatívnych návrhov opráv a údržby s určením ich finančnej náročnosti. Zhotovuje aj zoznam možných finančných zdrojov.

KONTAKTUJTE NÁS


Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.